lnwshop logo

ธนบัตรของประเทศกลุ่มอาเซียน

ธนบัตรกลุ่มประเทศอาเซียน
Asian Banknotes


ไทยพม่าลาวเวียดนาม


กัมพูชามาเลเซีย


 
สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์
บรูไน


ผู้ที่สนใจธนบัตรซิมบับเว สามารถสั่งซื้อได้ทุกประเภท ทุกรหัส 
ติดต่อทางร้าน โทร 0820697199 อีเมล์ ar3095@gmail.com

เมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วรอให้ทางร้านตอบรับการสั่งซื้อแล้วจึงโอน้งิน 

 

ธนบัตรที่มีมาใหม่บางรายการจำนวนจำกัด

 600 บาท

 

 

600 บาท

 

500 บาท

 

650 บาท

 

650 บาท

 

450 บาท 

120 ปี กระทรวงการคลัง 250 บาท

 

650 บาท

650 บาท

เข้าเยี่ยมชมและดูรายละเอียดในรายการธนบัตรไทย

ธนบัตรที่สามารถบริการจัดหาให้แก่ผู้สนใจ

จัดหาในราคา 5200 บาท รวมค่าส่ง

จัดหาในราคา 5200 บาท รวมค่าส่ง

จัดหาในราคา 2200 บาท รวมค่าส่ง

ธนบัตรต่างประเทศที่น่าสนใจ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ bhutan banknotes
ธนบัตรภูฏานพร้อมปก 860 บาท รวมค่าส่ง 


ธนบัตรซิมบับเว 2500 บาท รวมค่าส่ง

ลูกค้าที่สนใจแจ้งความประสงค์และเบอร์โทรไว้ในเว็บบอร์ด 

 สำหรับลูกค้าที่โอนเงินไปแล้วแต่สินค้าหมด หรือได้รับสินค้าไม่ครบ ยังตกค้างไม่ได้รับเงินคืน ให้แจ้งชื่อ ลำดับที่สั่งซื้อ หลักฐานการโอนเงิน โทร 0820697199

 

 

 

 
ธนบัตรที่ระลึกไทย
 
ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระชนมพรรษาหกสิบปีบริบูรณ์
 
5 ธันวาคม 2530
 
 
  ที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา (ปี 2533)                                        
     
 
ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ปี 2535)

 
                                                                                                                                                                               &